Quins trets específics tenen els projectes de cooperació en l'àmbit del gènere?

Data del document: 28.11.2013
See video

Per participar en projectes de cooperació vinculats a la perspectiva de gènere cal tenir en compte una sèrie de recomanacions, com són analitzar la situació concreta del context social o posar-se en contacte amb organitzacions locals sensibilitzades amb els drets de les dones. En aquest vídeoconsell, Dafne Saldaña, membre de l'associació Equal Saree, ens ho explica

Ajuda'ns a millorar