Quins joves poden accedir a l'FP d'Alemanya i quins requisits s'acostumen a demanar?

Data del document: 16.05.2013
See video

El Dirk Gruhne, professor d'alemany a Barcelona i cofundador de l'empresa Connectum, ens explica en què consisteix el sistema de formació professional dual alemany.

Quins requisits hi ha per accedir a aquesta oportunitat i què ens ofereix?

 • Joves entre 18 i 35 anys
 • Estar en situació d’atur
 • Disposar del títol de l’ESO (com a mínim, també poden participar joves amb estudis superiors)
 • Disponibilitat de marxar a viure a Alemanya durant almenys un període de 2 anys

Per que fa al que ens ofereix:

 • Finançament d’un curs d’alemany en el país d’origen
 • Ajut per cobrir les despeses de viatge a l’hora de realitzar una entrevista laboral a Alemanya
 • Ajut per cobrir les despeses de viatge a Alemanya a l’hora de realitzar les pràctiques i la formació
 • Subsidi per cobrir les despeses de manutenció durant les pràctiques i la formació (818€ al mes) + 2 viatges al país d’origen a l’any

Enllaços relacionats

..............................................................................................

 

Dirk Gruhne, profesor de alemán aficando en Barcelona y cofundador de la empresa Connectum, nos explica en qué consiste el sistema de formación profesional alemán.

Qué requisitos hacen falta para acceder a esta oportunidad?

 • Jóvenes entre 18 y 35 años
 • Que estén en situación de desempleo
 • Que dispongan del título de ESO como mínimo
 • Disponibilidad para vivir en Alemania durante al menos 2 años

Qué nos ofrece el programa?

 • Nos financia un curso de alemán en nuestro país de origen
 • Ayudas para cubrir los gastos de viaje al desplazarnos para hacer una entrevista de trabajo en Alemani
 • Ayudas para cubrir gasos de viaje al desplazarnos para realizar las prácticas y la formación
 • Subsidio para cubrir gastos de manutención durante las prácticas y la formación (818€ mensuales) + 2 viajes a nuestro país de origen por año (navidades, eventos familiares, etc.)

Enlaces relacionados

 

Biblioteca de fitxers
Fitxers específics: 
Ajuda'ns a millorar