En què consisteix el programa MobiPro-EU i com pot ajudar als joves espanyols?

Data del document: 13.05.2013
See video

 

El Dirk Gruhne, professor d'alemany a Barcelona i cofundador de l'empresa Connectum, ens explica en què consisteix el el programa MobiPro-EU i com ajuda als beneficiaris espanyols en relació a la seva mobilitat europea.

Desenvolupat pel ministeri d’Afers Socials i Ocupacionals del govern d’Alemanya, el Programa MobiPro-EU s’impulsa amb el propòsit de fomentar la mobilitat europea entre els joves mitjançant els programes de formació professional dual alemanys. La iniciativa neix fruit de la mancança de personal qualificat registrada en molts sectors professionals del mercat laboral del país germànic.

A més, es tracta també d’una oportunitat adreçada al col•lectiu juvenil espanyol, atesa la situació en la que es troba el mercat de treball al nostre país. El programa incrementa les possibilitats d’inserció laboral de molts joves aturats i els hi proporciona formació professional i lingüística (totalment subvencionada). MobiPro-EU funciona a través de l’Agència Federal d’Ocupació Alemanya i el seu Servei de Contractació Internacional (ZAV).

Enllaços relacionats

................................................................................................................

 

Dirk Gruhne, profesor de alemán en Barcelona y cofundador de la empresa Connectum, nos explica en qué consiste el Programa MobiPro-EU y cómo ayuda a los beneficiarios españoles en relación a sus opciones de mobilidad europea.

Desarrollado por el ministerio de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno de Alemania, el Programa MobiPro-EU se impulsa con el objetivo de fomentar la mobilidad europea entre los jóvenes mediante programas de formación profesionl dual alemanes. La iniciativa nace a raiz de la escasez de profesionales cualificados que registra este país en muchos sectores profesionales.

Además, se trata también de una oportunidad dirigida al colectivo juvenil español, sobretodo atendiendo a la deficiente situación en la que se encuentra el mercado laboral de nuestro país. El programa incrementa las posibilidades de inserción laboral de muchos jóvenes parados y les proporciona formación profesional y lingüística (totalmente subvencionada). MobiPro-EU funciona a través de la Agencia Federal de Ocupación de Alemania y el Servicio de Contratación Internacional (ZAV).

Enlaces relacionados

 

Biblioteca de fitxers
Fitxers específics: 
Ajuda'ns a millorar