Culturals : Beques ART JOVE per a la mediació de projectes

Per a joves de: Badalona, Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramenet
Organitza: Altres
Tipus entrada al calendari: Culturals
Temàtica activitat del calendari: Art, Beques, jove, projectes
Tags: art, beques

Dates de realització
Del dimarts 1 de gener de 2019 al dimarts 31 de desembre de 2019

Descripció

Persones interessades a desenvolupar processos de mediació, a títol individual o bé col·lectivament, residents a Catalunya i d’edat entre els 18 i els 35 anys (nascudes l’any 1983 o posteriorment). En el cas dels col·lectius (un màxim de deu persones), almenys la meitat dels membres han de complir els requeriments de residència i d’edat.

Compatibilitat entre convocatores ART JOVE: La participació en aquesta convocatòria no és compatible amb la participació en la convocatòria d’Art Jove Producció ni amb les Beques Art jove Intercanvi Internacional d’aquest any.

Les persones interessades només es poden presentar a una modalitat de beca de Mediació. 

REQUERIMENTS GENERALS

L’organització pot considerar l’aportació de recursos materials i/o econòmics que no es preveuen en aquesta convocatòria en funció de la disponibilitat pressupostària o la col·laboració amb altres entitats. 

L’equip gestor de la Sala d’Art Jove farà el seguiment dels processos que es desenvolupin en cada una de les modalitats en sessions de treball periòdiques. 

Tots els processos de treball s’han de desenvolupar i presentar públicament al llarg de l’any 2019.

Tots els imports que es detallen en les diferents modalitats de la convocatòria estan subjectes a les retencions vigents en el moment de fer-se efectius.

MODALITATS

Beques per agents culturals, del sector de les arts visuals de perfil divers, per desenvolupar processos de col·laboració i formació amb els artistes i els productors seleccionats en la modalitat de premis Creació, de cara al disseny i la realització de les presentacions, exposicions i activitats amb què es donaran a conèixer públicament els projectes en el marc de la Sala d’Art Jove.

Es valora positivament que les propostes incloguin el desplegament de processos de treball col·laboratiu i que el procés de treball es concebi com un procés de formació. Així mateix es valorarà el bagatge dels participants en comissariat i programació d’activitats públiques.

Se seleccionen un màxim de dues persones o col·lectius per formar part de l’equip de treball. 
Dotació econòmica: 1.800 € per proposta o col·lectiu.

Beques per a la realització de projectes educatius a l’entorn de les arts visuals i la creació emergent que permetin articular escenaris per a la formació, el debat i la reflexió, per mitjà del desenvolupament de processos de treball amb públics, organitzacions, centres educatius, sectors socials o culturals, etcètera. 

Els projectes que se seleccionin en aquesta modalitat comptaran amb el suport d’ACVIC, Centre d’Arts Contemporànies, que pot facilitar el suport en la mediació de les propostes en relació amb organitzacions educatives en els casos en què escaigui, així com incorporar la presentació pública dels projectes en la seva programació d’activitats.

Se seleccionaran un màxim de 2 propostes.
Dotació econòmica: 1.200 euros per proposta.

Per a més info, clica aquí


Enllaç de la oferta a Barcelonesjove.net
https://www.barcelonesjove.net/node/79498

Data del document: 28.09.2018