Literatura : XVIII Premi Gloria Fuertes de Poesia Jove

Per a joves de: Badalona, Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramenet
Organitza: Organització Cultural
Tipus entrada al calendari: Literatura
Temàtica activitat del calendari: poesia, premis
Tags: literatura, premis

Dates de realització
Del dijous 20 de octubre de 2016 al dissabte 31 de desembre de 2016

Descripció

Període d'inscripció del 20/10/2016 al 31/12/2016

La Fundació Gloria Fuertes en col·laboració amb Edicions Torremozas convoca el XVIII Premi Gloria Fuertes de Poesia Jove 2017, al que podran concórrer poetes i poetisas de qualsevol nacionalitat, d'edats compreses entre els 16 i els 25 anys, amb llibres escrits en llengua castellana no premiats anteriorment en cap altre concurs.


Els originals, amb llibertat de tema i forma, i amb l'advertiment que no és un premi de poesia per a nens, hauran de ser inèdits íntegrament i tenir una extensió no inferior a 500 versos ni superior a 700.


S'enviarà un sol exemplar, en folis impresos per una sola cara, degudament numerats i enquadernats, cosits o engrapats.
 Els llibres presentats hauran d'anar signats pels seus autors, amb indicació del seu domicili, telèfon, e-mail i acompanyats d'una breu nota biogràfica i d'una fotocòpia del carnet d'identitat.

Dotació

El premi consistirà en l'edició del llibre publicat per Edicions Torremozas, en la Col·lecció "Gloria Forts" i el lliurament de 25 exemplars al guanyador o guanyadora.

Més informació

Més informació www.gloriafuertes.org


Enllaç de la oferta a Barcelonesjove.net
https://www.barcelonesjove.net/node/74195

Data del document: 15.11.2016