Esdeveniment de l'agenda

Places professors centres EUA, Canadà i Regne Unit

Organitza: Administració Pública
Per a joves de: Badalona, Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramenet
Tags: convocatòria, ofertes de treball
Temàtica activitat del calendari: convocatòria, estranger, professors castellà
Tipus entrada al calendari: Educació, form. i investigació
Dates de realització
Del dijous 24 de novembre de 2016 al dimarts 13 de desembre de 2016
Dates d'inscripció
Del dijous 24 de novembre de 2016 al dimarts 13 de desembre de 2016
Descripció

Període d'inscripció del 24/11/2016 al 13/12/2016

Es convoquen places per a Professors Visitants en centres educatius d'Estats Units d'Amèrica, Canadà i Regne Unit per al curs acadèmic 2017-2018, els beneficiaris del qual seran docents espanyols amb el títol de Mestre, Graduat o Llicenciat, en diverses àrees o matèries.

La finalitat d'aquesta convocatòria és impartir ensenyaments en espanyol en Programes d'ensenyament bilingüe i d'immersió lingüística, espanyol com a llengua estrangera, o altres àrees o matèries en centres educatius d'Estats Units, Canadà o Regne Unit.

Les places que s'ofereixen a Estats Units, Canadà i Regne Unit estan assignades a centres educatius d'Ensenyament Primari i Secundària, per impartir docència a temps complet en:

  • Programes d'ensenyament bilingüe i d'immersió lingüística, en els quals el professor haurà d'impartir les àrees curriculars pròpies del sistema educatiu de l'estat o província corresponent.
  • Español com a llengua estrangera.
  • Altres àrees o matèries.

Tant el nombre total de places que, amb caràcter provisional, ascendeix a 878, com la seva distribució territorial, segons figura en l'Annex l de la convocatòria, poden sofrir variacions en funció de la planificació del curs escolar 2017-2018 que duguin a terme les autoritats educatives d'Estats Units, Canadà, i Regne Unit.

Termini de presentació de sol·licituds: del 24 de novembre al 13 de desembre de 2016, tots dos inclusivament.

Requisits

Els sol·licitants, per a qualsevol dels països, hauran de complir els següents requisits generals:

  • Tenir nacionalitat espanyola.
  • Posseir els següents nivells de coneixement d'anglès: Per a places a Estats Units, nivell 81. Per a places a Canadà i Regne Unit, nivell 82.
  • No patir malaltia que impossibiliti l'exercici de la docència.
  • Estar en possessió d'alguna de les titulacions que s'especifiquen en l'Annex ll, d'acord amb el país sol·licitat.

Més informació

Extracte de la Resolució de 15 de novembre de 2016, de la Secretaria d'Estat d'Educació, Formació Professional i Universitats, per la qual es convoquen places per a Professors Visitants en centres educatius d'Estats Units d'Amèrica, Canadà i Regne Unit per al curs acadèmic 2017-2018. BOE 22 de novembre 2016

De conformitat amb el previst en els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet de la qual pot consultar-se en la Base de dades Nacional de Subvencions www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index.

Bases reguladores. Ordre ECI/1305/2005 de 20 d'abril (BOE de 12 de maig).

Font: Injuve


Etiquetes: ,
Ajuda'ns a millorar
Data del document: 23.11.2016
20 anys del Barcelonès Jove Borsa jove ofertes de treball Assessories per a joves Barcelonès Jove TeVé Cap Conversa Pendent Us presentem una nova aplicació per buscar ofertes de feina i beques: Arriba ClicJob! Garantia Juvenil Mapa Jove