Esdeveniment de l'agenda

Beques Per a la Formació en Matèria d'Idiomes Estrangers - Per a Membres de Carreres i Professions en Particular

Per a joves de: Badalona, Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramenet
Temàtica activitat del calendari: Idiomes
Organitza: Gobierno de España
Tipus entrada al calendari: Beques i pràctiques aquí
Dates de realització
Del divendres 2 de setembre de 2011 a les 12:30 al dijous 22 de setembre de 2011 a les 23:59
Descripció

Destinades a finançar activitats formatives en matèria d'idiomes estrangers dels membres de la carrera fiscal i dels cossos de secretaris judicials, advocats de l'Estat, metges forenses i facultatius de l'Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses realitzades entre l'1 de setembre de 2010 i el 31 d'agost de 2011, per un període mínim de dos mesos.

Quantia de les beques per el 2011

La quantia de cada beca prevista, ascendirà a la quantitat que s'acrediti com a pagat pel beneficiari en concepte de la formació a què es refereix aquesta convocatòria, amb un límit màxim de 1.000 euros l'any.

Sol.licitud i termini

Els interessats formularan la sol licitud de beca adreçada a la directora del Centre d'Estudis Jurídics en l'imprès oficial que s'acompanya com a annex 1 a aquesta Resolució.

El termini de presentació de sol.licituds i de la documentació justificativa finalitzarà als quinze dies hàbils a partir del dia següent de la publicació d'aquesta Resolució en el «Butlletí Oficial de l'Estat». Fins el dia 22 de Setembre.

Finalitzat aquest termini, es publicarà a la pàgina web del Centre d'Estudis Jurídics una relació provisional de sol.licituds admeses i excloses, en la qual es requerirà als sol.licitants que, si s'escau, esmenin o completin la documentació en un termini de deu dies hàbils , amb indicació que, si no ho fan, se'ls tindrà per desistits de les seves sol.licituds

Per Mes informació: http://www.boe.es/boe/dias/2011/09/01/pdfs/BOE-A-2011-14298.pdf

Informació complementària
Públic objectiu: 

Membres de la carrera fiscal i dels cossos de secretaris judicials, advocats de l'Estat, metges forenses i facultatius de l'Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses realitzades entre l'1 de setembre de 2010 i el 31 d'agost de 2011, per un període mínim de dos mesos.

Localització i contacteJuan del Rosal, 2
28071 Madrid
Madrid
Informació addicional: http://www.boe.es/boe/dias/2011/09/01/pdfs/BOE-A-2011-14298.pdf
Ajuda'ns a millorar
Data del document: 2.09.2011
20 anys del Barcelonès Jove Borsa jove ofertes de treball Assessories per a joves Barcelonès Jove TeVé Cap Conversa Pendent Us presentem una nova aplicació per buscar ofertes de feina i beques: Arriba ClicJob! Garantia Juvenil Mapa Jove