Esdeveniment de l'agenda

Beca d'estiu IAC formació en comunicació i divulgació

Organitza: Administració Pública
Per a joves de: Badalona, Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramenet
Temàtica activitat del calendari: Beques, comunciació, divulgació, recerca
Tags: beques, recerca
Tipus entrada al calendari: Investigació
Dates de realització
Del dimecres 22 de març de 2017 al dilluns 10 de abril de 2017
Descripció

Període d'inscripció del 22/03/2017 al 10/04/2017

Resolució que té per objecte convocar, en règim de publicitat, objectivitat i concurrència competitiva, una ajuda per a la formació de recentment titulats o titulades (curs 2015-2016 o posterior) de grau per a la formació en comunicació i divulgació de la cultura cientificotècnica en un centre de recerca.

La durada serà de tres mesos (juliol, agost i setembre de 2017).

La Resolució completa, així com la resta de la informació rellevant del procés estarà publicada en www.iac.es/empleo, a partir de l'endemà de la publicació en el BOE d'aquest extracte.

Requisits

  •     Recentment titulats o titulades (curs 2015-2016 o posterior) de grau. Els estudis universitaris tindran les següents característiques:
  •     Àmbit curricular del títol acadèmic: Ciències de la Informació i Comunicació.
  •     Nivell del Títol acadèmic: Títol amb correspondència a Nivell 2 del marc espanyol de qualificacions per a l'educació superior. RD 967/2014, de 21 de novembre.

Dotació

La dotació de les Beques és de 700 euros bruts mensuals més una quantitat d'ajuda per a despeses de viatge que s'abonarà en un pagament únic la quantia del qual dependrà del lloc de residència del beneficiari. El IAC proporcionarà als becaris seleccionats un segur privat de malaltia i accident.

En el cas que els becaris hagin d'efectuar desplaçaments als observatoris o a altres llocs convenients per a la seva formació, el IAC podrà abonar-los altres ajudes complementàries en la quantia que es determini, d'acord amb les disponibilitats pressupostàries, prèvia resolució del Director.
 

Més informació

Extracte de la Resolució de 9 de març de 2017 de l'Institut d'Astrofísica de Canàries (I.A. de C.) per la qual es fa pública la convocatòria d'una beca d'estiu per a la formació en comunicació i divulgació de la cultura cientificotècnica en un centre de recerca dirigida a persones amb titulació universitària recent de grau. BOE 21 de març 2017

De conformitat amb el previst en els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet de la qual pot consultar-se en la Base de dades Nacional de Subvencions http://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/ge/es/convocatoria/335739

Bases reguladores. Ordre ECI/3260/2006, de 16 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de beques per l'Institut d'Astrofísica de Canàries (BOE de 23 d'octubre de 2006).


Etiquetes: ,
Ajuda'ns a millorar
Data del document: 27.03.2017
20 anys del Barcelonès Jove Borsa jove ofertes de treball Assessories per a joves Barcelonès Jove TeVé Cap Conversa Pendent Us presentem una nova aplicació per buscar ofertes de feina i beques: Arriba ClicJob! Garantia Juvenil Mapa Jove