Educació i formació : Oferta Monitor Activitats Extraescolars I (Barcelona) Ref - 76514

Per a joves de: Barcelona
Organitza: Altres
Tipus entrada al calendari: Educació i formació
Temàtica activitat del calendari: ofertes de feina
Tags: feina, ofertes de treball, recerca

Dates de realització
Del dijous 28 de setembre de 2017 a les 09:00 al divendres 6 de octubre de 2017 a les 23:59

Dates d'inscripció
Del dijous 28 de setembre de 2017 a les 09:00 al divendres 6 de octubre de 2017 a les 23:59

Descripció

Característiques del lloc a ocupar:

Es cerca persona amb dificultats particulars d’inserció al mercat laboral per realitzar tasques de monitor d’una extraescolar educativa (nens i nenes de 3r i 4t de primària).

La persona que s'inscrigui a aquesta oferta > ha de complir algun dels següents perfils:

-Persones perceptores de la renda mínima d’inserció.

-Persones amb discapacitat reconeguda igual o superior al 33% o discapacitat física o sensorial superior al 65%.

-Dones víctimes de violència de gènere i persones víctimes de violència domèstica.

-Joves majors de 16 anys i menors de 30 provinents d’institucions de protecció de menors.

-Interns de centres penitenciaris la situació dels quals els permeti accedir a una ocupació, persones en llibertat condicional i persones exrecluses durant els 12 mesos posteriors a la seva sortida.

-Persones amb problemes de drogoaddicció i alcoholisme que es trobin en procés de rehabilitació i reinserció social.

-Persones que no puguin accedir a la renda mínima d’inserció i que es trobin, segons el parer dels serveis públics competents , en situació de risc d’exclusió social.

Tasques i funcions:

-Ser el/la monitor/a referent d’un grup de nens i nenes de 3r i 4t de primària.

-Preparar i realitzar activitats ludico-educatives per nens i nenes de primària.

-Ajudar a l’alumnat a fer els deures.

-Recollir als nens i nenes a l’escola i acompanyar-los al centre on es realitzaran les activitats (no tothom ho haurà de realitzar)

-Coordinar-se amb les companyes per preparar activitats i materials.

-Realitzar reunions de coordinació mensual amb l’equip i de seguiment del projecte amb els tutors i tutores de les escoles que hi participen.

Lloc de treball: Barcelona

Tipologia de contractació: Fix-discontinu (d’octubre a juny)

Horari: Dimarts i dijous de 16.30 a 18h (aproximadament 3h setmanals depenent del grup)

Retribució: 170€ bruts (aproximadament)

 

Perfil Requerit

Formació: Estudis de grau superior finalitzats (CFGS o grau universitari), o bé estar cursant actualment segon curs de CFGS o segon cicle de grau universitari.

Experiència: Es valorarà experiència prèvia amb grups de primària o secundària.

Idiomes: Català i castellà

Competències i habilitats: Treball en equip, Capacitat per gestionar i ser referent d’un grup de nens i nenes de 3r i 4t de primària, Habilitats pedagògiques per preparar i realitzar les activitats

 

Dades de contacte

Dades de contacte: DIRECTE
Oferta gestionada per: En cas de voler participar en el procés de selecció, clica la rodoneta verda que trobaràs a dalt d´aquesta pàgina al costat del títol de l´oferta.
 


Públic objectiu: 

Joves de 16 a 35 anys, prioritariàment de la comarca del Barcelonès (Santa Coloma, Badalona, Sant Adrià, Barcelona i L'Hospitalet).


Enllaç de la oferta a Barcelonesjove.net
http://www.barcelonesjove.net/node/76514

Data del document: 14.09.2017