Estudis i formació : Acreditació econòmica per a formalitzar la matrícula com a becari/ària condicional (sense el pagament dels serveis acadèmics) - Procediment MATRC 2017-2018

Per a joves de: Badalona, Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramenet
Organitza: Administració Pública
Tipus entrada al calendari: Estudis i formació
Temàtica activitat del calendari: AGAUR, Beques, becària condicional, curs 2017-2018
Tags: beques, universitat

Dates de realització
Del dissabte 1 de juliol de 2017 al dilluns 16 de octubre de 2017

Dates d'inscripció
Del divendres 16 de juny de 2017 al dilluns 16 de octubre de 2017

Descripció

L'objecte d'aquest procediment consisteix a obtenir una acreditació de caràcter econòmic a l'efecte exclusiu de formalitzar la matrícula sense el pagament previ dels preus públics dels serveis acadèmics (com a becari/becària condicional), adreçada a l'estudiant que vulgui sol·licitar la beca de caràcter general del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport el curs acadèmic 2017-2018.
Els estudiants que disposin d'una credencial de becari de la convocatòria general del curs 2016-2017 (i que hagin estudiat a Catalunya) no han de sol·licitar aquesta acreditació.

Per a sol.liticar l'ajut clicka aquí

Les dates que apareixen de realització són "fictícies" ja que es tracta d'un ajut econòmic.

El termini per emetre l’acreditació és de 10 dies a partir de la presentació de la sol·licitud, llevat que aquesta s'hagi d'esmenar


Públic objectiu: 

Aquest procediment és aplicable a l'estudiantat que es matriculi d'un ensenyament que condueix a l'obtenció del títol oficial de grau, de primer o segon cicle i de màster universitari d'un centre propi d'una universitat pública de Catalunya.


Localització i contacte
AGAUR
Passeig de Lluís Companys, 23
08010 Barcelona
Barcelona
Telèfon: 93 310 63 94
Informació addicional: http://agaur.gencat.cat

Enllaç de la oferta a Barcelonesjove.net
http://www.barcelonesjove.net/node/76222

Data del document: 11.07.2017