Agenda i convocatòries

You don't have Javascript enabled. Hover for more information! But don't worry: you can still use this web site! You have two options:
 • enable Javascript in your browser and then refresh this page, for a much enhanced experience.
 • click the Update button every time you want to update the selection.

Notícies


28/05/2013 - 13:08

Prestacions per al pagament del lloguer 2013 | Sol·licita aquest ajut del 25 de maig a l’1 de juliol de 2013


 

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha fet pública aquesta setmana una nova convocatòria de prestacions per al pagament del lloguer. Es tracta d’un ajut que facilita als beneficiaris/àries amb ingressos baixos o moderats el pagament d’aquesta despesa mensual. La prestació s’atorga per un any, però hi ha possibilitat de renovació de la prestació en els casos que fixa la normativa.

En total s’han destinat 20.000.000€ per impulsar aquesta convocatòria; aquest import es pot modificar en funció de la disponibilitat de les dotacions pressupost`ries de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per a l’exercici 2013.

 

Quin és l’import d’aquest ajut i quina durada té?

L’import màxim de la prestació serà de 200 euros mensuals, i el mínim de 20 euros mensuals. En principi els ajuts es facilitaran durant el període d’un any, tot i que les persones beneficiàries que continuïn reunint els requisits podran sol·licitar una renovació de la prestació.

 

Quin és el termini per sol·licitar aquest ajut?

La convocatòria estableix que les sol·licituds, juntament amb la documentació, s’han de presentar entre el 25 de maig i l’1 de juliol de 2013. Per als contractes que es formalitzin a través de les Borses d’Habitatge, el termini s’allarga fins el 30 d’octubre de 2013.

 

Quant temps triguem en conèixer si som beneficiaris o no?

A partir del tancament de la convocatòria, entre 3 i 6 mesos

 

Qui pot demanar aquestes prestacions? Requisits

Les persones residents a Catalunya que compleixin amb els següents requisits:

 • Ser titular del contracte de lloguer de l’habitatge on resideixin amb caràcter habitual i permanent. En el cas de contractes de lloguer formalitzats a partir de l’1 de juny de 2013, cal acreditar la inscripció del contracte i el dipòsit de la fiança, de conformitat amb Llei 13/1996, de 29 de juliol, del Registre de fiances dels contractes de lloguer de finques urbanes i el seu Reglamen
   
 • Acreditar la residència legal a Catalunya durant 5 anys, dos dels quals han de ser immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud, llevat de les persones catalanes retornades, a les quals no s’exigeix el període mínim de residència.
   
 • Estar en risc d’exclusió social residencial, entenent com a tal el fet de pagar un lloguer superior al considerat “lloguer just” (que seria aquell que no superi el 20-30% dels ingressos de què disposa la unitat de convivència).
   
 • No pagar un lloguer mensual per l’habitatge superior a 750€ (Barcelona ciutat), 600€ (Demarcació de Barcelona), 450€ (Demarcació de Girona i Tarragona) o 400€ (Demarcació de Lleida).
   
 • Tenir domicilitat el pagament del lloguer de l’habitatge per al qual se sol·licita la prestació en alguna entitat financera col·laboradora amb la Generalitat (La Caixa-Caixa Bank / MicroBank / Banc de Sabadell / Caixa d’Estalvis Penedès / BMN). Caldrà també domiciliar el cobrament de la prestació en la mateixa entitat financera. Aquesta pagament del lloguer s’ha d’estar fent via rebut domiciliat o bé per transferència bancària.

 

Hi ha priorització en l’ordre d’adjudicacions?

Sí, s’atendrà la priorització de les adjudicacions d’aquestes ajudes segons aquest ordre:

 • Persones que han patit un procés de desnonament o d’execució hipotecària en els darrers dotze mesos a comptar de la data de presentació de la sol·licitud.
 • Persones adjudicatàries d’habitatges de lloguer protegit de titularitat d’entitats públiques que tinguin qualificació vigent o d’habitatges de lloguer gestionats per aquestes.
 • Persones amb discapacitat o amb membres de la unitat de convivència amb discapacitat, i que acreditin un grau de minusvalidesa igual o superior al 65%, declarada així per l’ICASS.
 • Persones més grans de 65 anys.
 • Joves entre 22 i 35 anys amb ascendents o descendents al seu càrrec.
 • Dones víctimes de violència de gènere.
 • Famílies monoparentals amb menors a càrrec, d’acord amb la definició que en fa el punt 5, lletra b), que inclou les persones separades o divorciades, al corrent de les pensions alimentàries.
 • Famílies nombroses.
 • Persones joves extutelades.

 

Quina documentació s’ha de presentar?

La sol·licitud corresponent, la declaració responsable, l'autorització AEAT/TSS i el full de dades bancàries, segons els models normalitzats, degudament emplenats i signats.

 • Contracte de lloguer a nom de la persona sol·licitant. Els contractes que es formalitzin a partir del dia 1 de juny de 2013 han de ser registrats, i tenir dipositada la corresponent fiança a l’INCASOL.
   
 • Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada del NIF/NIE de tots els membres de la unitat de convivència (UC).
   
 • Certificat de convivència de les persones residents a l'habitatge llogat objecte de l'ajut.
   
 • Llibre de família, si escau.
 • Informe de Vida laboral, de tots els membres de la UC en edat laboral (amb data d'expedició no superior a 3 mesos).
 • Justificació dels ingressos percebuts per tots els membres de la UC: Declaració Renda Persones Físiques (IRPF), de l'any 2011‏ o bé, en cas de no estar obligats fer la Declaració de Renda, Certificat d'Imputacions de l'IRPF, expedit per l'Agència Tributària. Si no pot acreditar la seva renda mitjançant aquests documents, caldrà aportar una Declaració responsable d'ingressos (model normalitzat).
 • Justificació de pagament del lloguer mensual:
  - Si es paga per rebuts domiciliats: tots els que s'hagin pagat des de gener de 2013.
  - Si es paga per transferència bancària: justificants emesos pel banc des de gener de 2013 + Certificat dades bancaries llogater/propietari (segons model normalitzat).
   
 • Altra documentació (si és el cas): Certificat de reconeixement grau de disminució , Carnet de família monoparental, Carnet de família nombrosa,  Identificació de les situacions de violència masclista (art. 33 de la Llei 5/2008), etc.

 

Podeu trobar els impresos per fer aquests tràmits a través d’aquests enllaços o bé consultant aquest apartat del web de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya:

 

Incompatibilitat d’aquestes prestacions

A questes prestacions són incompatibles, pel que fa a les mateixes mensualitats, amb les prestacions econòmiques d’especial urgència per al pagament del lloguer.

Aquestes prestacions són incompatibles amb el manteniment del dret a la percepció de la renda bàsica d’emancipació dels joves (els que encara la rebin).

 

On s’ha de presentar la sol·licitud?

 • Les borses que formen part de la xarxa de mediació per al lloguer social o a les oficines d’habitatge de la localitat on està ubicat l’habitatge, que han signat conveni amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. En el supòsit que no s’hagi constituït una borsa en un determinat àmbit territorial, les sol·licituds es poden presentar a les dependències dels serveis de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya de cada demarcació.
   
 • La seu de l’entitat titular o administradora de l’habitatge, en els casos de llogaters d’habitatges administrats per administracions, empreses públiques o entitats sense ànim de lucre.
   
 • L’Agència de l’Habitatge de Catalunya, pels mitjans que s’estableixen a l’article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú

 

On puc rebre més informació?

Si vols sol·licitar aquest ajut, el primer que has de fer es LLEGIR ATENTAMENT les bases de la convocatòria, a les quals es pot accedir a través d’aquest enllaç. També podeu contactar amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya a través d’aquestes vies (les trobeu fent clic en aquest enllaç).

 

 

Via | Agència de l’Habitatge de Catalunya - Generalitat


Etiquetes: , , ,
Ajuda'ns a millorar
Assessories per a joves Borsa jove ofertes de treball Barcelonès Jove TeVé Cap Conversa Pendent Us presentem una nova aplicació per buscar ofertes de feina i beques: Arriba ClicJob! Sóc estudiant i vull treballar aquest Nadal Garantia Juvenil Mapa Jove