Esdeveniment de l'agenda

Lectorats per ensenyar espanyol a universitats estrangeres MAEC-AECID 2017-2018

Per a joves de: Badalona, Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramenet
Tags: Idiomes, beques
Temàtica activitat del calendari: espanyol, lectorats, universitats estranger
Tipus entrada al calendari: Formació d’idiomes
Organitza: Gobierno de España
Dates de realització
Del dimecres 1 de març de 2017 al dijous 16 de març de 2017
Dates d'inscripció
Del dimecres 1 de març de 2017 al dijous 16 de març de 2017
Descripció

Període d'inscripció del 01/03/2017 al 16/03/2017

Convocatòria de Lectorats MAEC-AECID en Universitats Estrangeres per al curs 2017/2018. Nombre màxim de beneficiaris: 123.

Ajudes per ensenyar espanyol a les universitats estrangeres relacionades en la convocatòria que contribueixin a l'enfortiment i promoció de l'ensenyament de l'espanyol, a la formació i a l'adquisició d'experiència docent dels lectors en l'ensenyament de l'espanyol com a llengua estrangera.

Les sol·licituds hauran de ser emplenades deguda i enterament en espanyol, en el formulari corresponent, per via telemàtica, conformat en www.aecid.gob.es, de forma completa i verídica, quedant ulterior i automàticament eliminades aquelles sol·licituds no presentades per via telemàtica.

Per a qualsevol dubte relacionat amb la documentació a presentar, els interessats podran enviar les seves consultes a l'adreça electrònica lectorados@aecid.es.

Tots els terminis de sol·licitud finalitzaran a les 14:00 hores de la Seu Electrònica de la AECID del dia establert:

  • Lectorats vacants o nous: de l'1 al 16 de març de 2017.
  • Lectorats de renovació amb data d'inici entre els mesos de juny i octubre de 2017: de l'1 al 10 de març de 2017.
  • Lectorats de renovació amb data d'inici al gener de 2018: del 29 de maig al 9 de juny de 2017.

Requisits

  • Sol·licitants d'un lectorat vacant o nou: Ciutadans espanyols, amb edat no superior als 37 anys en el primer dia del mes d'inici del lectorat, que compleixin tots els requisits establerts a la base segona de la convocatòria.
  • Sol·licitants de renovació de lectorat: Ciutadans espanyols que ostentin la condició de lector MAEC-AECID per un període consecutiu inferior a tres cursos acadèmics a la mateixa universitat, que compleixin tots els requisits establerts a la base segona de la convocatòria.

Ampliar informació en convocatòria.

 

Adreça

Agencia Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament
Departament de Cooperació Universitària i Científica
Telèfons: + 34 91 583 83 82 / 82 33 /85 46
Avinguda dels Reis Catòlics 4, 28040 Madrid
lectorados@aecid.es

Seu Electrònica. Convocatòria Lectorats 2017-2018

Dotació

Les ajudes consisteixen en: dotació mensual que variarà en funció del país i universitat de destinació. Ajuda de viatge d'incorporació d'acord amb el país de destinació. Segur d'assistència en viatge i d'accidents durant el període de vigència de l'ajuda i fins a 200 euros per a l'adquisició de material didàctic per a l'ensenyament de l'espanyol en els termes especificats en la convocatòria.

Més informació

Extracte de la Resolució de 20 de febrer de 2017 de la Presidència de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament per la qual s'aprova la Convocatòria de Lectorats MAEC-AECID en Universitats Estrangeres per al curs 2017/2018. BOE 28 de febrer 2017

De conformitat amb el previst en els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet de la qual pot consultar-se en la Base de dades Nacional de Subvencions www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans i a la Seu Electrònica de la AECID www.aecid.gob.es.

Bases reguladores: Ordre AEC/1098/2005, d'11 d'abril, per la qual s'estableixen les bases reguladores de la concessió de subvencions, beques i ajudes de formació, recerca, intercanvi, promoció, i de viatges i estada de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional (BOE 26 d'abril de 2005).


Etiquetes: ,
Ajuda'ns a millorar
Data del document: 28.02.2017
Assessories per a joves Borsa jove ofertes de treball Barcelonès Jove TeVé Cap Conversa Pendent Us presentem una nova aplicació per buscar ofertes de feina i beques: Arriba ClicJob! Sóc estudiant i vull treballar aquest Nadal Garantia Juvenil Mapa Jove