Esdeveniment de l'agenda

Beques Fulbright de la Secretaria d'Estat d'Economia i Suport a l'Empresa als EEUU

Organitza: Administració Pública
Per a joves de: Badalona, Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramenet
Tags: beques, recerca
Temàtica activitat del calendari: Beques, EEUU, Fullbright, recerca
Tipus entrada al calendari: Investigació
Dates de realització
Del divendres 7 de abril de 2017 al dissabte 6 de maig de 2017
Dates d'inscripció
Del divendres 7 de abril de 2017 al dissabte 6 de maig de 2017
Descripció

La finalitat d'aquestes beques és la formació o recerca per al curs 2017/18 en els àmbits de competència de la Secretaria d'Estat d'Economia i Suport a l'Empresa amb una durada màxima de dotze mesos que en cap cas podrà superar la data límit de final de desembre de 2018.

La dotació de les beques serà:

  • Assignació mensual de 2.000 euros.
  • Ajuda de viatge d'anada i volta de 2.000 euros.
  • Import de la matrícula, taxes i segur metge obligatoris de la universitat fins a un màxim de 40.000 euros, o, alternativament, ajuda per a despeses derivades del projecte de recerca fins a un màxim de 5.000 euros.
  • Import d'un curs d'orientació acadèmica previ a l'inici de la Beca que oferirà el "Institute of International Education" (IIE) quan sigui necessari per a l'ingrés a les universitats. Aquestes despeses de matrícula seran coberts pel Govern nord-americà, així com les despeses de manutenció, allotjament i els bàsics durant el període del curs d'orientació i el temps que sigui necessari fins a l'inici del curs universitari, tot això segons disposi l'organisme (IIE) abans esmentat.
  • Subscripció, per part del Govern nord-americà, d'un segur amb una cobertura màxima de 100.000 dòlars nord-americans per malaltia i accident del que queda exclòs el tractament de malalties preexistents i els serveis d'odontologia.
  • Per a la compra de llibres i despeses de primera instal·lació una assignació de 2.000 euros.
  • Assignació mensual per un familiar acompanyant que tinguin legalment al seu càrrec de 100 euros.
  • Assignació mensual per a la subscripció al familiar acompanyant d'un altre segur metge similar al que gaudirà el becari de 50 euros.
  • Ajuda de viatge d'anada i volta per al familiar acompanyant de 360 euros.

Termini de presentació de sol·licituds:

El termini de presentació de sol·licituds serà d'un mes a explicar des de l'endemà al de la publicació d'aquesta resolució de convocatòria en el Butlletí Oficial de l'Estat.

B.O.I. de 6 d'abril de 2017: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=boe-b-2017-21776

Destinataris:

Tenir nacionalitat espanyola, no s'admetran sol·licituds de beneficiaris de doble nacionalitat amb Estats Units, estar en possessió de títol superior -grau de llicenciatura o doctorat- expedit per una universitat espanyola, posseir un excel·lent coneixement de l'idioma anglès -parlat i escrit-, prestar servei com a funcionari de carrera en la Secretaria d'Estat d'Economia i Suport a l'Empresa i justificar l'aplicabilitat i utilitat de la formació per a les activitats ordinàries la Secretaria d'Estat d'Economia i Suport a l'Empresa.

Inici de la inscripció: 07/04/2017
Fi de la inscripció: 06/05/2017
 

Observacions:
Extracte de la convocatòria el text complet de la qual pot consultar-se en la Base de dades Nacional de Subvencions: http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/ge/es/convocatoria/339654

Bases reguladores:

Ordre ECC/1605/2016, de 30 de setembre, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de beques Fulbright per la Secretaria d'Estat d'Economia i Suport a l'Empresa, BOE número 242, de 6 d'octubre de 2016.
https://www.boe.es/boe/dias/2016/10/06/pdfs/boe-a-2016-9206.pdf

Entitat convocant: Ministeri d'Economia Indústria i Competitivitat
Caràcter de l'entitat: Administració Pública
Adreça postal: Passeig / de la Castellana Nº 162, Pis ., C.Postal 28046
Localitat:  MADRID
Província: MADRID
Telèfon: 915837400
Adreça web: http://www.mineco.gob.es

 

Font: Informa Joven


Etiquetes: ,
Ajuda'ns a millorar
Data del document: 18.04.2017
Assessories per a joves Borsa jove ofertes de treball Barcelonès Jove TeVé Cap Conversa Pendent Us presentem una nova aplicació per buscar ofertes de feina i beques: Arriba ClicJob! Sóc estudiant i vull treballar aquest Nadal Garantia Juvenil Mapa Jove