Esdeveniment de l'agenda

Beques FORMAR-TE MECD 2017

Temàtica activitat del calendari: Art, Beques, Formació, arxius, biblioteconomia, conservació, documentació, especialistes, restauració
Per a joves de: Badalona, Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramenet
Tags: beques, formació
Tipus entrada al calendari: Estudis i formació
Organitza: Gobierno de España
Dates de realització
Del dilluns 3 de abril de 2017 al dilluns 24 de abril de 2017
Dates d'inscripció
Del dilluns 3 de abril de 2017 al dilluns 24 de abril de 2017
Descripció

Període d'inscripció del 03/04/2017 al 24/04/2017
 

Es convoquen les Beques FORMAR-TE de formació i especialització en matèria de la competència de les institucions culturals dependents del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, corresponents a l'any 2017.

La finalitat d'aquestes beques és contribuir a la formació d'especialistes en matèries artístiques, biblioteconomia i documentació, arxius, conservació i restauració, museología i gestió cultural, mitjançant la realització d'un programa d'activitats teòric-pràctic en institucions culturals dependents del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.

Les sol·licituds hauran de presentar-se exclusivament a través de la Seu Electrònica de la Secretaria d'Estat de Cultura, pel que serà necessari estar en possessió de l'oportú certificat electrònic de persona física.

El termini de presentació de sol·licituds serà de quinze dies hàbils a partir de l'endemà a la publicació d'aquest extracte en el Butlletí Oficial de l'Estat.

Requisits

Titulats universitaris espanyols o de nacionalitat de qualsevol Estat membre de la Unió Europea o dels Estats signataris de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu.

Dotació

La dotació de les beques que es desenvolupen en el Col·legi d'Espanya a París és d'1.800 euros bruts al mes, la resta de beques té una dotació de 866 euros bruts al mes.
Més informació

Extracto de la Resolució de 3 de març de 2017 de la Secretaria d'Estat de Cultura per la qual es convoquen les Beques FORMAR-TE de formació i especialització en matèria de la competència de les institucions culturals dependents del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, corresponents a l'any 2017. BOE 1 d'abril 2017

De conformitat amb el previst en els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet de la qual pot consultar-se en la Base de dades Nacional de Subvencions www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans.

Bases reguladores: Ordre CUL/3810/2004, de 15 de novembre (BOE de 20 de novembre de 2004).
 


Etiquetes: ,
Ajuda'ns a millorar
Data del document: 4.04.2017
Assessories per a joves Borsa jove ofertes de treball Barcelonès Jove TeVé Cap Conversa Pendent Us presentem una nova aplicació per buscar ofertes de feina i beques: Arriba ClicJob! Sóc estudiant i vull treballar aquest Nadal Garantia Juvenil Mapa Jove