Esdeveniment de l'agenda

Beques d'Internacionalització Empresarial ICEX 2019

Organitza: Administració Pública
Per a joves de: Badalona, Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramenet
Tags: beques, comerç, estranger
Temàtica activitat del calendari: Beques, Formació, comerç internacional, empresa, estranger
Tipus entrada al calendari: Estudis i formació
Dates de realització
Del dilluns 17 de abril de 2017 al dijous 18 de maig de 2017
Dates d'inscripció
Del dilluns 17 de abril de 2017 al dimecres 17 de maig de 2017
Descripció

Període d'inscripció del 17/04/2017 al 17/05/2017
 

L'objectiu dels programes de Beques del ICEX és la formació de joves professionals especialitzats en la prestació de serveis d'internacionalització empresarial. A través dels mateixos s'ofereix una oportunitat d'aconseguir una sòlida formació teòrica en comerç internacional i una especialitzada formació pràctica en les diferents oficines de la Xarxa Exterior de la Secretaria d'Estat de Comerç, en empreses espanyoles amb activitat internacional o en institucions internacionals.

La convocatòria de Beques d'Internacionalització Empresarial 2019 concedirà 285 ajudes com a màxim que permetin la formació de joves professionals especialitzats en internacionalització empresarial.

Les ajudes s'instrumentalitzaran en dues fases:

 • Fase I que consistirà en formació pràctica obtinguda a través de la Xarxa d'Oficines Econòmiques i Comercials de les Ambaixades d'Espanya a l'estranger en 2019.
 • Fase II de formació pràctica en empreses i institucions amb activitat internacional, dins i fora d'Espanya, i en Organismes Internacionals.

El termini de presentació de sol·licituds serà del 17 d'abril al 17 de maig de 2017.

Requisits

Podran ser beneficiaris de les ajudes les persones que compleixin els següents requisits mínims:

 • Posseir la nacionalitat d'un estat membre de la Unió Europea.
 • Haver nascut a partir de l'1 de gener de 1989.
 • Estar en possessió, d'una titulació universitària superior de caràcter oficial: Llicenciatura/Enginyeria Superior/Arquitectura/Grau.
 • Dominar la llengua espanyola.
 • Acreditar, documentalment, posseir coneixement avançat d'anglès (el nivell mínim exigit, és el B2 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL)). S'acceptaran els títols emesos a partir de l'1 de gener de 2012.
 • No haver estat beneficiari d'aquestes beques, ni haver acceptat realitzar el Master en edicions anteriors.
 • No patir malaltia ni estar afectat per limitació física o psíquica que impedeixi el desenvolupament de la beca o patologies que aconsellin limitacions d'activitats de la vida quotidiana, al moment d'acceptació de la beca.
 • No tenir antecedents penals al moment d'acceptació de la beca.

Ampliar informació en convocatòria.

 

Dotació

 • En la Fase I l'ajuda consistirà, fonamentalment, en una dotació bruta anual compresa entre un mínim de 21.000 euros i un màxim de 48.000 euros en funció del país i ciutat de destinació.
 • En la Fase II l'ajuda es detallarà al Programa de Pràctiques en Empreses i Institucions que s'aprovarà en 2019.

Més informació

Extracte de la Resolució de 21 de febrer de 2017 de ICEX Espanya Exportació i Inversions per la qual es convoca la concessió d'ajudes a través de la Convocatòria de les Beques d'Internacionalització Empresarial de ICEX per 2019. BOE 9 de març 2017

De conformitat amb el previst en els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet de la qual pot consultar-se en la Base de dades Nacional de Subvencions www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index.

Coneix les Beques ICEX

 

Font: Injuve
 


Etiquetes: , ,
Ajuda'ns a millorar
Data del document: 14.03.2017
Assessories per a joves Borsa jove ofertes de treball Barcelonès Jove TeVé Cap Conversa Pendent Us presentem una nova aplicació per buscar ofertes de feina i beques: Arriba ClicJob! Sóc estudiant i vull treballar aquest Nadal Garantia Juvenil Mapa Jove