Esdeveniment de l'agenda

Beques de formació de l'Institut Nacional de Tècnica Aeroespacial

Organitza: Administració Pública
Per a joves de: Badalona, Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramenet
Temàtica activitat del calendari: Beques, Tecnologia, ciències, tècnica aeroespacial
Tags: beques, tecnologia
Tipus entrada al calendari: Estudis i formació
Dates de realització
Del divendres 16 de juny de 2017 al dilluns 3 de juliol de 2017
Dates d'inscripció
Del dimecres 14 de juny de 2017 al dilluns 3 de juliol de 2017
Descripció

Període d'inscripció del 14/06/2017 al 03/07/2017
 

L'Institut Nacional de Tècnica Aeroespacial convoca 23 beques de formació per a titulats universitaris de nacionalitat espanyola o d'un país membre de la Unió Europea, o estrangers residents a Espanya al moment de sol·licitar la beca que es trobin en possessió del títol de Graduat, Llicenciat, Enginyer, Enginyer Tècnic + Master Oficial o equivalents, sempre que hagin acabat els seus estudis i obtingut el títol amb posterioritat al 15 de juliol de 2013 i abans del 16 de juliol de 2017.

La finalitat d'aquestes beques és contribuir a la formació teòric-pràctica i el perfeccionament tecnològic de recentment titulats en les matèries i projectes propis de l'Institut Nacional de Tècnica Aeroespacial "Esteban Terradas".

La durada de les beques serà de dos anys, podent ser prorrogades, per un any més, sempre que el pla formatiu ho contempli i existeixi disponibilitat pressupostària.

L'emplenament i presentació de les sol·licituds es realitzarà preferentment a través dels mitjans electrònics habilitats per a això a la Seu Electrònica Central del Ministeri de Defensa en l'adreça sede.defensa.gob.es/acceda a l'enllaç "Procedimientos". També podran presentar-se en el Registre General del INTA (Ctra. de Torrejón-Ajalvir Km. 4 - 28850 Torrejón d'Ardoz (Madrid), o en qualsevol dels llocs previstos en l'article 16.4 de Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Requisits

Titulats universitaris de nacionalitat espanyola o d'un país membre de la Unió Europea, o estrangers residents a Espanya al moment de sol·licitar la beca que es trobin en possessió del títol de Graduat, Llicenciat, Enginyer, Enginyer Tècnic + Master Oficial o equivalents, sempre que hagin acabat els seus estudis i obtingut el títol amb posterioritat al 15 de juliol de 2013 i abans del 16 de juliol de 2017.

Dotació

L'import màxim imputable a aquesta convocatòria és de 584.632 euros. La quantia individual de la beca serà de 12.000 euros anuals. Els imports s'abonaran per mensualitats vençudes, a raó de 1.000 euros bruts mensuals.
 

Més informació

Extracte de la Resolució del 6 de juny de l'Institut Nacional de Tècnica Aeroespacial per la qual es convoquen beques de formació. BOE 13 de juny 2017

De conformitat amb el previst en els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet de la qual pot consultar-se en la Base de dades Nacional de Subvencions www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans i a la pàgina web de l'Institut Nacional de Tècnica Aeroespacial www.inta.es.

Bases reguladores: Ordre DEF/307/2010, de 10 de febrer (BOE 17 de febrer), per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de beques de formació i d'ajudes per a la formació de personal investigador per l'Institut Nacional de Tècnica Aeroespacial "Esteban Terradas".

 

Font: Injuve


Etiquetes: ,
Ajuda'ns a millorar
Data del document: 19.06.2017
Assessories per a joves Borsa jove ofertes de treball Barcelonès Jove TeVé Cap Conversa Pendent Us presentem una nova aplicació per buscar ofertes de feina i beques: Arriba ClicJob! Sóc estudiant i vull treballar aquest Nadal Garantia Juvenil Mapa Jove