Esdeveniment de l'agenda

Beques de formació de l'Institut Cervantes

Organitza: Administració Pública
Per a joves de: Badalona, Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramenet
Temàtica activitat del calendari: Beques, Cultura, Formació, Institut Cervantes
Tags: beques, formació
Tipus entrada al calendari: Estudis i formació
Dates de realització
Del divendres 12 de maig de 2017 al dijous 1 de juny de 2017
Dates d'inscripció
Del divendres 12 de maig de 2017 al dijous 1 de juny de 2017
Descripció

Període d'inscripció
Del 12/05/2017 al 01/06/2017
 

L'Institut Cervantes convoca 45 beques de formació, que el seu objectiu és formar especialistes en les diferents tasques de l'Institut Cervantes, relacionades amb la promoció de l'ensenyament, l'estudi, l'ús de la llengua i de la cultura espanyola i hispanoamericana en l'exterior; l'adquisició de coneixements pràctics en sistemes d'informació, de gestió, de difusió i gestió cultural, incloses les de caràcter administratiu i d'assessorament jurídic.

Característiques de les beques:

 • Comptabilitat i tresoreria: 3 beques.
 • Contractació i gestió patrimonial: 2 beques.
 • Pressupostos: 1 beca.
 • Informàtica: 2 beques.
 • Arxiu: 2 beques.
 • Hispanisme: 1 beca.
 • Certificació i acreditació acadèmica: 1 beca.
 • Formació de professors: 2 beques.
 • Suport a la gestió acadèmica de centres: 1 beca.
 • Ordenació i projectes acadèmics: 1 beca.
 • Recursos humans: 3 beques.
 • Gestió i documentació d'activitats culturals: 5 beques.
 • Biblioteca i documentació: 1 beca.
 • Relacions institucionals i gestió d'activitats: 3 beques.
 • Gestió comercial i màrqueting: 4 beques.
 • Patrocini: 1 beca.
 • Edició web i audiències d'internet: 1 beca.
 • Producció audiovisual: 1 beca.
 • Continguts web: 1 beca.
 • Disseny gràfic: 2 beques.
 • Edició i tecnologies web: 1 beca.
 • Arxiu i documentació digital: 2 beques.
 • Projectes terminològics: 1 beca.
 • Convenis i relacions internacionals: 2 beques.
 • Organització i disseny de procediments: 1 beca.

Les beques començaran des de la incorporació dels becaris després de la notificació de la resolució de les mateixes i tindran una durada de 12 mesos naturals, podent ser prorrogades per altres 12 mesos més, previ informe favorable de la direcció d'àrea competent.

Requisits

Titulats universitaris de grau, llicenciat, enginyer o arquitecte, en les matèries i especialitats relacionades amb les beques objecte de la convocatòria, que es detallen en l'annex I de la mateixa, que hagin acabat els estudis conduents a l'obtenció del títol requerit en els cinc cursos acadèmics anteriors al de la publicació d'aquest extracte.

Dotació

La quantia de les beques serà de 800 euros bruts mensuals.
 

Més informació

Extracte de la Resolució de 27 d'abril de 2017 de l'Institut Cervantes per la qual es convoquen 45 beques de formació. BOE 11 de maig 2017

De conformitat amb el previst en els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet de la qual pot consultar-se en la Base de dades Nacional de Subvencions www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans.

Bases reguladores: Ordre AEC/365/2017, de 10 d'abril (BOE 25 d'abril).
 

Font: Injuve


Etiquetes: ,
Ajuda'ns a millorar
Data del document: 15.05.2017
Assessories per a joves Borsa jove ofertes de treball Barcelonès Jove TeVé Cap Conversa Pendent Us presentem una nova aplicació per buscar ofertes de feina i beques: Arriba ClicJob! Sóc estudiant i vull treballar aquest Nadal Garantia Juvenil Mapa Jove