Esdeveniment de l'agenda

Ajudes producció de llargmetratges sobre projecte 2017

Organitza: Administració Pública
Temàtica activitat del calendari: Ajuts, Cinema, llargmetratges, projectes
Tags: ajuts, cinema
Per a joves de: Badalona, Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramenet
Tipus entrada al calendari: Projectes culturals
Dates de realització
Del dijous 4 de maig de 2017 al divendres 26 de maig de 2017
Dates d'inscripció
Del dijous 4 de maig de 2017 al divendres 26 de maig de 2017
Descripció

Període d'inscripció
Del 04/05/2017 al 26/05/2017
 

Convocatòria per a l'any 2017, mitjançant règim de concurrència competitiva, amb caràcter plurianual, ajudes generals per a la producció de llargmetratges sobre projecte, mitjançant convocatòria oberta amb dos procediments de selecció.

Els projectes que participin en el primer procediment de selecció i no resultin beneficiaris de les ajudes podran concórrer al segon procediment selectiu, en el qual en tot cas, hauran de ser sotmesos a una nova valoració.

Beneficiaris:

  • Les empreses productores independents.
  • Les Agrupacions d'Interès Econòmic l'objecte social del qual, segons la seva inscripció en el registre mercantil, sigui la realització d'activitats de producció cinematogràfica, sempre que reuneixin la condició de productora independent.
  • Les empreses productores no independents, conforme a l'establert en l'article 4 n) de la Llei 55/2007, de 28 de desembre, del Cinema.

El termini de presentació de sol·licituds en el primer procediment de selecció d'aquesta convocatòria s'iniciarà l'endemà al de la publicació de l'extracte de la present convocatòria en el Butlletí Oficial de l'Estat i finalitzarà el dia 26 de maig de 2017 a les 14:00 hores.

El termini per a la presentació de sol·licituds en el segon procediment de selecció de la present convocatòria serà de 15 dies a explicar des del següent al que es dicti per la Direcció general de l'Institut de la Cinematografia i de les Arts Audiovisuals la Resolució de concessió de les ajudes del primer procediment selectiu, sense que resulti necessari realitzar una nova convocatòria. Aquest termini finalitzarà a les 15 hores de l'últim dia d'aquest termini.

Més informació

Extracte de la Resolució de 26 d'abril de 2017, de la Direcció general de l'Institut de la Cinematografia i de les Arts Audiovisuals, per la qual es convoquen per a l'any 2017 ajudes generals per a la producció de llargmetratges sobre projecte. BOE 3 de maig 2017

De conformitat amb el previst en els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet de la qual pot consultar-se en la Base de dades Nacional de Subvencions www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans.
 

 

Font: Injuve


Etiquetes: ,
Ajuda'ns a millorar
Data del document: 9.05.2017
Assessories per a joves Borsa jove ofertes de treball Barcelonès Jove TeVé Cap Conversa Pendent Us presentem una nova aplicació per buscar ofertes de feina i beques: Arriba ClicJob! Sóc estudiant i vull treballar aquest Nadal Garantia Juvenil Mapa Jove